• Ugye Ön sem szeret feleslegesen fáradozni?

Irányítsa otthonát EGYETLEN mozdulattal!

Állítsa redőnyeit, fűtését, klímáját és akár a világítását is telefonjáról bárhonnan!

Élvezze a 21. századot, és kápráztassa el vendégeit!
Ellenőrizze és programozza lakását még külföldről is!

Egyszerűen csak adja meg elérhetőségét,

és a legközelebbi partnerünk keresni fogja!
A tanácsadástól a beszerelésig, az Ön kényelméért dolgoznak!

Az oldalon található űrlap kitöltésével Ön személyes adatokat bocsát rendelkezésünkre. A megadott adatokat kizárólag kapcsolatfelvétel céljából gyűjtjük és továbbítjuk a megadott városban illetékes partnerünknek. Az adatkezelés célja üzleti kapcsolat létrehozása Ön és partnerünk között. Az adatok gyűjtése, kezelése és továbbítása a 2011. évi CXII. törvény adatvédelmi rendelkezései szerint történik. Adataival kapcsolatos jogairól a törvényből tájékozódhat.

Jogszabályi háttér

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) – a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR);

Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv. („Adatvédelmi tv.”);